fredag 21. desember 2007

ny henleggelse i Obiora-saka:

- EN VERKEBYLL FOR NORSK RETTSSIKKERHET!

Pressemelding fra nettverket Respekt!

Eugene Obiora blei drept av politiet under arrestasjon i September 2006. Saker der mennesker dør under arrestasjon blir rutinemessig sendt til Spesialenheten for politisaker for etterforskning. I denne saken har arbeidskollegaer av politimennene sittet og vurdert hvorvidt politimennene handlet kritikkverdig. Politiet frifant seg selv. Politimennene som var ansvarlige har vært i full jobb fram til nå, ikke blitt suspendert og ikke blitt tiltalt. Drapet på Obiora har rett og slett ikke fått noen konsekvenser.

- Frifinnelsen av de fire politimennene signaliserer at politiet kan drepe fattige svarte menn og slippe unna med det, uttaler Monica Okpe i nettverket Respekt.

- Denne avgjørelsen vil være som en verkebyll for norsk rettsikkerhet i årevis framover.

Respekt! vil nå jobbe for et sivilt søksmål mot politifolkene for at saken allikevel skal kunne prøves i retten. Samtidig vil nettverket sloss for nedleggelse av Spesialenheten for politisaker, og opprettelse av et etterforskningsorgan fullstendig uavhengig av politiet. Anklager om politivold eller rasisme må behandles av folk med spesialkompetanse på området.

- Denne saken er langt fra over! Kampen mot rasisme i det offentlige krever folkelig mobilisering og engasjement, og vi håper derfor at så mange som mulig møter opp ved Justisdepartementet lørdag klokka tre og viser sin solidaritet med Obioras etterlatte, avslutter Monica Okpe.

>> Nettverket Respekt Oslo inviterer til punktmarkering utafor Justisdepartementet, Akersgata 42, lørdag 22. desember klokka 15.00.

Pressekontakt: Monica Okpe - 91 57 45 67
Følg med på www.krevrespekt.no

Ingen kommentarer:

Tumleplassen kjører på Blogger, sur kaffe og revolusjonært pågangsmot. Giving blogging a bad name since 2005.