mandag 21. januar 2008

rødt og grønt blir stadig brunt:

NÅR STATEN ER OVERGRIPER

Ashok Jegatiswaran var
bare tretten år da han ble henta av politiet i sitt hjem på Lørenskog i Akershus en maimorgen i fjor. Uten forvarsel ble unggutten vekket av politibetjenter klokka seks om morgenen, brutalt revet vekk fra sine fosterforeldre og satt på første fly til opprinnelseslandet Sri Lanka. Ashok fikk aldri tatt farvel med kameratene på Lørenskog, kompisene han har spilt fotball med eller medelevene på Fjellhamar Skole. Til tross for at han ikke har noen mor eller far til å ta vare på seg, til tross for et stort nettverk av voksne og jevnaldrende kamerater på Lørenskog og til tross for at han i løpet av bare fire år i Norge har lært seg språket flytende - ut skulle han og det med en gang! For det er ikke plass til Ashok i det rødgrønne Norge. Han hører hjemme i det borgerkrigsrammede og utfattige Colombo. Utlendingsnemda ga klart uttrykk for sin prinsippielle holdning i saka. Ashok skulle brukes til å statuere et eksempel som skal skremme andre barn fra fattige eller krigsrammede land å søke opphold i Norge.

I motsetning til de aller fleste som blir offer for den norske utkastelsesiveren har Ashok et stort nettverk av opprørte støttespillere rundt seg. Det opplagt urettferdige og kyniske overgrepet mot en forsvarsløs gutt har satt sinnene i kok på Lørenskog. Ashoks gamle skole, lokalbefolkninga og kommunestyret på Lørenskog står rakrygget bak guttens desperate kamp for beskyttelse i Norge. Ordfører på Lørenskog Åge Tovan skrev i fjor brev til sin partifelle Arbeids- og Inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. De rødgrønnes absolutte katastrofe blant ministerne. Ikke overraskende svarte Hanssen at han hverken kan eller vil påvirke utvisningsvedtaket mot Ashok. For med den kalkulerte konstruksjonen av Utlendingsnemda kan politikerne slipper politikerne å stå til ansvar for norsk asylpolitikk. Bjarne Håkon Hanssen henviser til Utlendingsnemda og deres myndighet som domstolsliknende organ. Direktør for Utlendingsnemda Terje Sjeggestad henviser til de gjeldende forskrifter med et jeg-gjør-bare-jobben-min-skuldertrekk. Men er det sånn at norsk asylpolitikk er uten politisk styring? Naturligvis ikke. Problemet er at denne politikken har et bredt politisk flertall på Stortinget bak seg.

Ordfører Tovan er imidlertid en standhaftig sosialdemokrat og han har massiv støtte i kommunen når han nå tar en av sine innbyggeres menneskerettigheter på alvor. Et samla formannskap i Lørenskog kommune har tatt initiativ til å klage saken inn for retten. Med Lørenskog Kommune i ryggen saksøker Ashok den norske stat. Guttens framtid avgjøres i Oslo Tinghus i løpet av i morgen. Tjue elever fra Fjellhamar Skole har fått skolefri for å følge saken fra salen. Grunnlaget for stevninga er at utvisninga er det soleklare bruddet på FNs barnekonvensjon som fastslår at barnets beste alltid skal tas hensyn til. Men på den annen side har vi sett stadig flere eksempler på at utlendingsmyndighetene setter internasjonale avtaler og FN til side i asylpolitikken.

Skriv under på støtteoppropet Hent Ashok hjem!

For http://www.frontlinjer.no
Tumleplassen kjører på Blogger, sur kaffe og revolusjonært pågangsmot. Giving blogging a bad name since 2005.